Dit is een greep uit opdrachten waar ik de afgelopen 5 jaar voor verantwoordelijk ben geweest. Wil je weten wat ik nog meer doe? Dan kun je contact met me opnemen.

INFORMEEL LEIDERSCHAP 

 

Ook al heb je formeel geen leidinggevende rol, als ervaren professional moet je toch mensen aansturen en inspireren. Je wilt dit natuurlijke talent graag verder ontwikkelen en nog beter benutten. Hoe krijg je mensen mee als je niet op je strepen kunt staan? Hoe kun je mensen vanuit jouw rol motiveren? In deze training leer je je eigen kracht te herkennen en te versterken. Jij zet jouw kracht in om anderen te motiveren én te inspireren, als een informele leider.

CHANGE MANAGER COLLABORATION - SAMENWERKEN IN HNW

 

Nike zit in een transitie die effect heeft op de samenwerkingscultuur. De organisatie gaat door zowel een digitale als een fysieke transitie. Het kantoor wordt vernieuwd, het nieuwe werken ingevoerd en tegelijkertijd wordt de
afhankelijkheid van Technology steeds groter. Het is mijn opdracht om de medewerkers klaar te maken voor de nieuwe werkomgeving.  

STICHTING INCUBETER | ROC MN - MBO ONDERNEMERSCHAP

 

De missie van het Stichting Incubeter is om meer ondernemendheid en ondernemerschap bij mbo studenten te ontwikkelen. De zogenaamde 21st century skills. Dit doen we door het bouwen van ondernemerschapsprogramma's. In onze evenementen programma's werken studenten in multidisciplinaire teams aan een echte opdracht. We linken ze met hbo studenten, ondernemers en grote bedrijven. Ik ben als bestuurder / Directeur verantwoordelijk voor het ontwikkleen van het programma, de business-strategie en het verbinden van ondernemers en samenwerkingspartners  

ENECO GROEP - EMPLOYEES & CULUTRE  

 

Eneco Groep geholpen bij het ontwikkelen, vormgeven en implementeren van een interventieprogramma om de transformatie van Eneco Groep te versnellen. In dit programma worden medewerkers geprikkeld, geïnformeerd en ervaren wat er van hen nodig is. Het programma helpt bij het betekenis geven aan de energietransitie, de kernwaarde van de Eneco Groep, het hier echt over te hebben en concrete acties aan te verbinden op organisatie, team en individueel niveau. Hierin staat het gesprek tussen medewerkers en leidinggevende centraal en gaat onder de noemer: Heb het er echt over! Onze wereld verandert, verander mee. 

ENECO GROEP - SERIOUS GAME 'ENERGIETRANSITIE'

 

De energie-sector zit in een transitie van centraal geleverde energie naar decentraal opgewerkte duurzame energie.  In co-creatie met Eneco Groep heb ik samen met Frisse Blikken een game ontwikkeld waarin spelers betekenis kunnen geven aan de persoonlijke en organisatorische transformatie binnen de context van de energietransitie. Het game ontwikkelt het inzicht en rolbewustzijn van de deelnemers, door met elkaar te communiceren, het gehele energiesysteem te overzien, te snappen en de eigen rol in het systeem te herkennen of (her)formuleren. Tegelijkertijd gaat het over de dynamiek tussen en met klanten, overheden, Eneco Groep en jezelf als speler.  Het spel is inmiddels gespeeld door de ambassadeurs van de transformatie en de Management Top 150 van Eneco- Groep.

JOULZ - SERIOUS GAME 'VEILIG EN EFFICIENT WERKEN'

 
Samen met Frisse Blikken heb ik een serious game ontwikkeld en begeleid voor de medewerkers van Joulz, die betrokken zijn bij het schakelproces en de werkzaamheden aan de energie-infrastructuur. De Sterkste Schakel van Wattland simuleert de interne complexiteit en het samenwerken tussen de stakeholders, die een rol hebben bij het aansturen en uitvoeren van de schakelwerkzaamheden. Ze leren het belang kennen van het helder krijgen van taken, rollen en verantwoordelijkheden, het belang van het blijven bij deze taken rollen en verantwoordelijkheden; het elkaar hierop aanspreken. Om zo de risico’s voor de klant en voor het team tot een minimum te beperken.

ING - EVARINGSGERICHT OPLEIDINGSTRAJECT 'ONDERNEMERSCHAP'

 

Vanuit Frisse Blikken heb ik als projectmanager geholpen bij het opzetten, vormgeven en implementeren van een innovatief opleidingstraject voor bankmedewerkers van de ING kantoren. Dit opleidingstraject heeft als doel de zakelijke klant beter te begrijpen, bedienen en binnenhalen als klant van de (regio) kantoren. Het traject bevat drie gelijktijdige leerlijnen. Deze bestaan uit verschillende interventies, waar de deelnemer wordt geïnspireerd door ondernemers, deelneemt aan skilltrainingen en een aantal opdrachten moet volbrengen die gelijkenis hebben met de ondernemerswereld. Het traject start met een experience (serious game), waarin de deelnemers kunnen oefenen met houding & gedrag tussen ondernemers en bankmedewerkers. Middels deze experience kunnen deelnemers de belevingswereld van de ondernemer zelf ervaren.

ING - ANDER KANTOOR - ANDERE SERVICE 

 

De ING introduceerde verschillende kantoorformules die nog beter aansluiten op de potentie en traffic van het gebied. Voor de ING-kantoren werd een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld om de medewerkers en managers te ondersteunen, zodat de dienstverlening van ING in de ING kantoren nog persoonlijker en deskundiger wordt voor de klanten van de ING. Als Frisse Blikker heb ik de opdracht gekregen om een aantal opleidingsonderdelen uit te werken. Ik was verantwoordelijk o.a. een e-learning, een Managementdag (beoordeeld met een 9) en heb om het leren te versnellen een online collaboratieve leeromgeving.

MINISTERIE - GELD AFPAKKEN VAN CRIMINELEN  'beter samenwerken' 

 

Om geld af te pakken van criminelen moeten de verschillende afdelingen binnen het ministerie goed samenwerken. Voor 80 managers heb ik een interactief programma verzorgd met als doel: beter samen werken om meer geld af te pakken van criminelen.  De dag bestond uit interactieve interventies waarin deelnemers uit hun comfortzone werden gehaald om elkaar beter te leren kennen, de discussie aangingen, kennis met elkaar uitwisselden, werden opgeleid en geïnspireerd. 

A.S.R - HET NIEUWE WERKEN VERFRISSINGSPROGRAMMA

 

 

Bij a.s.r. is het programma Het Nieuwe Generatie Werken ingevoerd en afgerond. Het uiteindelijke doel is dat medewerkers van a.s.r. praten over Het Nieuwe Generatie Werken als ‘Zo Werken Wij’.  Nu het programma Het Nieuwe Generatie Werken is afgerond heb ik als Frisse Bilkker geholpen bij de borging hiervan. Nu is het moment van terugkijken, stilstaan en verdergaan. Als onderdeel van het borgingsprogramma NGW keken we terug middels de boekpresentatie van: ‘Zo Werken Wij’, geschreven door Eline Bomhof en gebaseerd op verhalen van de medewerkers van a.s.r. tijdens de overstap naar NGW. We staan even een moment stil bij de NGW’er van het jaar. En we denken verder aan de hand van een inspiratiesessie.